Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΣΕΣ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, και τον ταμία, συν δύο αναπληρωματικά μέλη. Είναι υπεύθυνο για την ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

Διοικητικό Συμβούλιο 2022 – 2024

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου

Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Έχει ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 12 έτη, ως μηχανικός, ερευνητής, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος, εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων και σύμβουλος της Πολιτείας. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του διαδρομής έχει συμμετάσχει σε 21 ερευνητικά έργα, έχουν δημoσιευθεί 23 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 82 εργασίες σε συνέδρια με κρίση εργασίας και 5 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η οδική ασφάλεια, ο βιώσιμος συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η οδοποία και τα ευφυή συστήματα στις μεταφορές.

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος

O Θανάσης Τσιάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ. Κατά την 19ετή του επαγγελματική σταδιοδρομία ασχολήθηκε με περισσότερες από 250 μελέτες συγκοινωνιακών έργων πολλές εκ των οποίων αποτελούν μελέτες εξαιρετικά σημαντικών και σύνθετων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι μελέτες στάθμευσης, φωτεινής σηματοδότησης, οδοποιίας και οδικής ασφάλειας καθώς και ο σχεδιασμός χώρων στάθμευσης και εσωτερικού οδικού δικτύου μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Παγώνη

Η Ιωάννα Παγώνη είναι Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με 13ετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τις αερομεταφορές, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τις μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα. Ως ανεξάρτητη σύμβουλος έχει συμμετάσχει σε πλήθος συγκοινωνιακών μελετών και μελετών οδοποιίας. 

Ειδικός Γραμματέας: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου

H Δέσποινα Αλεξανδροπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, με επαγγελματική εμπειρία 29 ετών σε κυκλοφοριακές / συγκοινωνιακές μελέτες, μελέτες οδικής ασφάλειας και ερευνητικά προγράμματα. Έχει ασχοληθεί στο ΕΜΠ ως ερευνήτρια σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Συγκοινωνιακών Προγραμμάτων με έμφαση σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, Εφαρμογών Τηλεματικής στις Μεταφορές, Συστημάτων Κυκλοφοριακής Πληροφόρησης και Συνδυασμένων Μεταφορών, Αστικών Συγκοινωνιών καθώς και σε διδασκαλία μαθημάτων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεται στο Κέντρο Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ταμίας: Ευριπίδης Σακελλαρίου

O Ευριπίδης Σακελλαρίου είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – M.Sc. Συγκοινωνιολόγος – Υποψ. Διδάκτωρ, με σπουδές σε ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Shanghai Maritime University της Κίνας. Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών ενώ έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της European Commission στον τομέα των σιδηροδρόμων. Εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικού ομίλου στο πεδίο των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών. 

A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΕΜΠ και το University of Virginia των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί σε μελέτες κυκλοφοριακές, οδοποιΐας, σχεδιασμού μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως υποσαχάρια Αφρική, ΝΑ Ασία). Συνεχίζει να εργάζεται σαν σύμβουλος μηχανικός, ενώ ταυτόχρονα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ερευνώντας την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις μεταφορές.

Β’ Αναπλ. Μέλος: Κώστας Βαβατσούλας

O Κώστας είναι Διπλωματούχος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΑΠΘ και στη Δανία (DTU). Κατέχει τον τίτλο του CharteredEngineer (CEng) με 10+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από το Ην. Βασίλειο, την Ιρλανδία, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με συγκοινωνιακές μελέτες και έργα οδοποιίας μεγάλης και μικρής κλίμακας, με συμμετοχή σε όλα τα στάδια μελετών και επίβλεψη κατασκευής. Ειδικεύεται στην αστική βιώσιμη κινητικότητα και τα ενεργά μέσα μετακίνησης. Με την 7ετή ενεργή δραστηριότητά του στην Επιτροπή Σκωτίας του CharteredInstitutionofHighwaysandTransportation (CIHT), θα υπηρετήσει με το ΔΣ για να ενισχύσει το Σύλλογο.

2022-2024

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου
 • Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Παγώνη
 • Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος
 • Ειδικός Γραμματέας: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου
 • Ταμίας: Ευριπίδης Σακελλαρίου
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρέτας
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Βαβατσούλας

2020-2022

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου
 • Αντιπρόεδρος: Ναταλία Ντάσιου
 • Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος
 • Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουρέτας
 • Ταμίας: Ιωάννα Παγώνη
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Καραγιάννης

2018-2020

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου
 • Αντιπρόεδρος: Λίλα Γαϊτανίδου
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Μαρία Σαρτζετάκη
 • Ταμίας: Θανάσης Τσιάνος
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Δημήτρης Κατσώχης
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Χρήστος Κιδικούδης

2016-2018

 • Πρόεδρος: Κώστας Κεπαπτσόγλου
 • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κατσώχης
 • Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μίντσης
 • Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
 • Ταμίας: Κώστας Κουρέτας
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Ευθύμιος Μπακογιάννης
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Μαρία Σαρτζετάκη

2014-2016

 • Πρόεδρος: Κώστας Αντωνίου
 • Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Χρυσοστόμου
 • Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Τυρινόπουλος
 • Ειδικός Γραμματέας: Αναστασία Πνευματικού
 • Ταμίας: Μαρία Μαυροειδή
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Δημήτρης Κατσώχης
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Μιχάλης Μπάρτζης

2012-2014

 • Πρόεδρος: Ματθαίος Καρλαύτης
 • Αντιπρόεδρος: Κώστας Αντωνίου
 • Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Λυμπερόπουλος
 • Ειδικός Γραμματέας: Κατερίνα Χρυσοστόμου
 • Μέλος: Νίκος Ηλιού
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Βογιατζής
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Μιχάλης Μπάρτζης

2010-2012

 • Πρόεδρος: Βασίλης Χαλκιάς
 • Αντιπρόεδρος: Μαθιός Καρλαύτης
 • Γενικός Γραμματέας: Κώστας Αντωνίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Λουκάς Δημητρίου
 • Ταμίας: Γιώργος Λυμπερόπουλος
 • A’ Αναπλ. Μέλος: Άννα Γόγολα
 • Β’ Αναπλ. Μέλος: Σπύρος Παρασκευόπουλος

2008-2010

 • Πρόεδρος: Γιάννης Χανδάνος
 • Αντιπρόεδρος: Πέτρος Κρητικός
 • Γενικός Γραμματέας: Αγγελική Κοψαχείλη
 • Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Αντωνίου
 • Ταμίας: Χρήστος Καραδήμας
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Άννα Γόγολα
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Θανάσης Τσιάνος

2006-2008

 • Πρόεδρος: Γιάννης Χανδάνος
 • Αντιπρόεδρος: Πέτρος Κρητικός
 • Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Δημητρίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Αγγελική Κοψαχείλη
 • Ταμίας: Κώστας Κεπαπτσόγλου
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Στέλιος Ευσταθιάδης
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Ηρακλής Ροϊλός

2004-2006

 • Πρόεδρος: Πάνος Παπαδάκος
 • Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χανδάνος
 • Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Δημητρίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Στέλιος Ευσταθιάδης
 • Ταμίας: Νότης Παρασκευόπουλος (Τίνα Χουλιάρα, 2004-2005)
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Κώστας Κεπαπτσόγλου
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Αγγελική Κοψαχείλη (από Απρίλιο 2005)

2002-2004

 • Πρόεδρος: Tέτη Ναθαναήλ (Γιώργος Γιαννής, 2002-2003)
 • Αντιπρόεδρος: Πάνος Παπαδάκος
 • Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Χανδάνος
 • Ειδικός Γραμματέας: Βαγγέλης Καρεκλάς
 • Ταμίας: Φάνης Παπαδημητρίου
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Δημήτρης Δημητρίου
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Αλέξανδρος Δελούκας

2000-2002

 • Πρόεδρος: Γιώργος Γιαννής
 • Αντιπρόεδρος: Tέτη Ναθαναήλ
 • Γενικός Γραμματέας: Κώστας Παπανδρέου
 • Ειδικός Γραμματέας: Όλυ Σισμάνη
 • Ταμίας: Πάνος Παπαδάκος
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Βασίλης Βαβάκος
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Αλέξανδρος Δελούκας

1998-2000

 • Πρόεδρος: Φανή Κουτρουμπά
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
 • Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Βαβάκος
 • Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Γιαννής
 • Ταμίας: Κώστας Παπανδρέου
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Κώστας Μπίστης
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Μπάμπης Σκυργιάννης

1996-1998

 • Πρόεδρος: Βασίλης Ευμολπίδης
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
 • Γενικός Γραμματέας: Φανή Κουτρουμπά
 • Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Μπίστης
 • Ταμίας: Γιώργος Μικρούδης
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Δημήτρης Κούσιος
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Ευάγγελος Σαμπράκος

1994-1996

 • Πρόεδρος: Βασίλης Ευμολπίδης
 • Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αϋφαντοπούλου
 • Γενικός Γραμματέας: Νέλλη Τζιβέλου
 • Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Σαμπράκος
 • Ταμίας: Χρήστος Διονέλης
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Μιχάλης Αναστασάκης
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Αλεξάνδρα Καλαπούτη

1992-1994

 • Πρόεδρος: Γιάννης Γκόλιας
 • Αντιπρόεδρος Σπύρος Βούγιας
 • Γενικός Γραμματέας Γιώργος Νέλλας
 • Ειδικός Γραμματέας Ανδρέας Λοϊζος
 • Ταμίας Νέλλη Τζιβέλου

1990-1992

 • Πρόεδρος: Γιώργος Αργυράκος
 • Αντιπρόεδρος: Σπύρος Βούγιας
 • Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Γκόλιας
 • Ειδικός Γραμματέας: Χριστόφορος Βεϊνόγλου
 • Ταμίας: Βασίλης Ευμολπίδης

1988-1990

 • Πρόεδρος: Γιώργος Αργυράκος
 • Αντιπρόεδρος: Νότης Παρασκευόπουλος
 • Γενικός Γραμματέας: Μανιώ Χατζοπούλου
 • Ειδικός Γραμματέας: Σπύρος Βούγιας
 • Ταμίας: Γιάννης Γκόλιας
 • Α’ Αναπλ. Μέλος: Βασίλης Ευμολπίδης
 • B’ Αναπλ. Μέλος: Βασίλης Βαβάκος

1986-1988

 • Πρόεδρος: Κώστας Ηλιόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Νίκος Δάμας
 • Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Αργυράκος
 • Ειδικός Γραμματέας: Μανιώ Χατζοπούλου
 • Ταμίας: Μιχάλης Βλαχόπουλος

1984-1986

 • Πρόεδρος: Γιώργος Γιαννόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Νίκος Δάμας
 • Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Ευμολπίδης
 • Ειδικός Γραμματέας: Γιάννης Χρυσουλάκης
 • Ταμίας: Μιχάλης Βλαχόπουλος

1982-1984

 • Πρόεδρος: Γιάννης Δοκουμετζίδης
 • Αντιπρόεδρος: Νίκος Βόσκογλου
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Κοντογιάννης

1980-1982

 • Πρόεδρος: Γιάννης Δοκουμετζίδης
 • Αντιπρόεδρος: Νίκος Βόσκογλου
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Κοντογιάννης
 • Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Κολλιόπουλος
 • Ταμίας: Βασίλης Ευμολπίδης

1978-1980

 • Πρόεδρος: Γιάννης Δοκουμετζίδης
 • Γενικός Γραμματέας: Νίκος Βόσκογλου
 • Ταμίας: Σπύρος Τσούκης
 • Μέλος: Νίκος Δάμας
 • Μέλος: Κώστας Ηλιόπουλος

1976-1978

 • Πρόεδρος: Γιάννης Φραντζεσκάκης
 • Γενικός Γραμματέας: Κώστας Ηλιόπουλος
 • Ταμίας: Πέτρος Κασσάπης
 • Μέλος: Νίκος Δάμας
 • Μέλος: Φώτης Καραμήτσος
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican