Δράση Ενημέρωσης για την Ασφαλή Οδήγηση, Συνεργασία ΣΕΣ – Cityzen

Στα πλαίσια δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα οδικής ασφάλειας η εταιρεία Cityzen συζήτησε με τον Παναγιώτη Παπαντωνίου, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τους 5 κρίσιμους παράγοντες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων:

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων – ΣΕΣ θα συνεχίσει να υποστηρίζει επιστημονικά συμπράξεις με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς προς όφελος της Οδικής Ασφάλειας.

The Fatal 5: Οι 5 κρίσιμοι παράγοντες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican