Επιτροπές

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών που στοχεύει στον τεκμηριωμένο καθορισμό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή συμμετοχή των μελών στις δράσεις του.

Οι επιτροπές για το διάστημα 2020 – 2023 είναι έξι και εστιάζουν σε συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων που άπτονται της ενασχόλησης των μελών του ΣΕΣ

Ε1: Οδικών Μεταφορών
περισσότερα
Ε2: Αστικής Κινητικότητας
περισσότερα
Ε3: Σιδηροδρομικών Μεταφορών
περισσότερα
Ε4: Αεροπορικών Μεταφορών
περισσότερα
Ε5: Θαλάσσιων Μεταφορών
περισσότερα
Ε6: Εμπορευματικών Μεταφορών
περισσότερα
Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican