Έρευνα ερωτηματολογίου για τα ΣΒΑΚ στην Ελλάδα 

Το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – ITF) και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διεξάγουν την παρούσα έρευνα ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του έργου “Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα”: Προώθηση της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (Advancing Sustainable Mobility in Greece: Promoting electric vehicle uptake and SUMPs) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη έρευνα ερωτηματολογίου απευθύνεται σε όσους έχουν την ευθύνη ανάπτυξης ή συμμετέχουν στην εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ τόσο από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρεια) όσο και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (σύμβουλοι και εξωτερικοί συνεργάτες).
Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο εκπόνησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ και ειδικότερα κατά την επιλογή των πλέον κατάλληλων μέτρων αστικής κινητικότητας.


Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να καταγράψετε τις απαντήσεις σας με τη χρήση του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου:

https://www.surveyhero.com/c/7bmduwxb

Η συμμετοχή σας στην ερεύνα είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του έργου. Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι και τις 19/05/2023.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican