Έρευνα για την εφαρμογή του συστήματος MaaS (Mobility as a Service – Κινητικότητα ως υπηρεσία) στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, πραγματοποιείται έρευνα για τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής συστήματος MaaS (Mobility as a Service – Κινητικότητα ως υπηρεσία) στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης ώστε να εκφράσουν τις γενικές τους απόψεις. Δεν χρειάζεται να διαθέτουν προγενέστερη γνώση του όρου, ενώ όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

Για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστείτε περίπου 10 με 15 λεπτά.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjOyLmToe-HQf5GRsBPyvCmd_SVHbBzBLaxbIxozg6LBdMA/viewform

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican