Έρευνα για τον COVID-19 και τον φόβο χρήσης Δημοσίων Συγκοινωνιών

Έρευνα σχετικά με την πανδημία του COVID-19 και τον φόβο χρήσης των Δημοσίων Συγκοινωνιών, πραγματοποιεί το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 

Η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/GHryYzqbDR8jEm3F7


Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican