Υπενθύμιση – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 στις 18:00 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom:

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

  • Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων (2020 — 2021)
  • Οικονομικός Απολογισμός (2020 — 2021)
  • Προγραμματισμός δράσεων για το επόμενο έτος

Το Link της εκδήλωσης είναι αυτό:

https://aegean-gr.zoom.us/meeting/register/tJModOGuqzsqE91-XFhXAUEE5_GlUQ-xpvJO

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican