• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών που στοχεύει στον τεκμηριωμένο καθορισμό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή συμμετοχή των μελών στις δράσεις του.

Οι Επιτροπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Θεματικές Επιτροπές, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων που άπτονται της ενασχόλησης των μελών του ΣΕΣ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Επιτελικές Επιτροπές, οι οποίες και εστιάζουν στην άμεση υποβοήθηση των δράσεων του ΔΣ του ΣΕΣ:

Θεματικές Επιτροπές
         icon-th1 Θ1: Κινητικότητας
icon-th2 Θ2: Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics 
icon-th4 Θ3: Ασφάλειας Μεταφορών
icon-th7 Θ4: Ενέργειας και Περιβάλλοντος
icon-th5a

Θ5: Αεροπορικών Μεταφορών

icon-th6a

Θ6: Θαλασσίων Μεταφορών

Επιτελικές Επιτροπές
icon-e2 Ε1 Έρευνας
icon-e1 Ε2 Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης
icon-e3 Ε3 Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους