ΣΕΣ interactive

Διαδραστικές εφαρμογές ΣΕΣ


Ο νέος ιστοχώρος του ΣΕΣ παρέχει μια σειρά από διαδραστικές εφαρμογές για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και τη διάχυση της πληροφορίας που αφορά στους Έλληνες συγκοινωνιολόγους.

  • Forum: Στο Forum Συζητήσεων του ΣΕΣ μπορείτε να στέλνετε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας καθώς και να συμμετάσχετε στις συζητήσεις των επιτροπών του ΣΕΣ.
  • Φωτογραφίες: Δείτε φωτογραφίες από εκδηλώσεις.