Εκδήλωση κοπής πίτας ΣΕΣ στην Αθήνα, 2022

Περισσότερες φωτογραφίες της εκδήλωσης εδώ

https://www.dropbox.com/sh/vijq5fecksietim/AACO_i6a1cJYxWAEZZ4Hua9Xa?dl=0

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican