Λεύκωμα με τίτλο “Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο εξωτερικό”

Αναπτύχθηκε και μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια το λεύκωμα με τίτλο “Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο εξωτερικό”.

Το εν λόγω λεύκωμα αποτελεί συνέχεια της δράσης με τίτλο ¨Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών, ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα¨ και περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (μελών και μη του ΣΕΣ) που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Αναπτύχθηκε και μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια το λεύκωμα με τίτλο “Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο εξωτερικό”

Το εν λόγω λεύκωμα αποτελεί συνέχεια της δράσης με τίτλο ¨Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών, ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα¨ και περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων Συγκοινωνολόγων (μελών και μη του ΣΕΣ) που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Επίσης στο παρaκάτω link μπορείτε να ξεφυλλίσετε το Λεύκωμα σε μορφή βιβλίου.

«Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο Εξωτερικό»

Τονίζουμε ότι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο λεύκωμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου (secretary@ses.gr)

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican