Ε.Δ. Τεύχος 216, Δεκέμβριος 2020-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

Διαβάστε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 216, Δεκέμβριος 2020-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

ΕΔ_ΣΕΣ_τ.216-1

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican