Ε.Δ. Τεύχος 202 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2017