Ε.Δ. Τεύχος, 174 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

Στην πλούσια ύλη του Τεύχους 174 θα διαβάσετε, μεταξύ άλλων, το άρθρο του συναδέλφου και αντιπροέδρου Μ.Γ. Καρλαύτη, για την οικονομική κρίση, τις μετακινήσεις και την προοπτική των ΜΜΜ. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε τη νέα ‘εμφάνιση’ του Ενημερωτικόυ Δελτίου η οποία στόχο έχει όχι μόνον την αισθητική αναβάθμιση, αλλά -κυρίως- την αναβάθμιση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των μελών μας, αφού οι συντάκτες των άρθρων του είμαστε όλοι εμείς. Η αντίληψη του νέου Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ περιλαμβάνει τη μετατόπιση της ύλης προς μια κατεύθυνση με περισσότερη έμφαση στο τεχνικό και γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης μας, στην προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας στο αντικείμενο, διατηρώντας όμως την ευελιξία να συνεχίζει να περιλαμβάνει άρθρα-τοποθετήσεις που συμβάλλουν στο συντονισμό όλων μας σε τρέχοντα ζητήματα και βέβαια περιέχει χρήσιμα νέα και ανακοινώσεις.

ED_174

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican