Ε.Δ. Τεύχος 210, Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2019

Διαβάστε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 210, Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2019

Ε.Δ. 210.pdf

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican