Ανανέωση Συνδρομής

Για τον αξιόπιστο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονομικό κόστος και με σταθερό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όλα τα μέλη του ΣΕΣ, είναι απαραίτητη η έγκαιρη καταβολή των συνδρομών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλα τα μέλη του ΣΕΣ να καταβάλουν τις συνδρομές του τρέχοντος έτους (και των παλαιότερων ετών για όσους δεν τις έχουν ήδη εξοφλήσει):

  • με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του ΣΕΣ – Alpha Bank (ΙΒΑΝ): GR5701401620162002002002329
  • Παρακαλούμε να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση της συνδρομής σας.
  • Την απόδειξη της κατάθεσης την προωθείτε στο mail secretary@ses.gr, υπόψη της Ταμίας του ΣΕΣ κα Κωνσταντίνα Δερπάνη.
    • Σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού υπέρ του Σ.Ε.Σ. μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) από άλλη τράπεζα εκτός ALPHA BANK, ο χρήστης θα πρέπει να αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, ώστε ο Σ.Ε.Σ. να παραλαμβάνει το πλήρες προβλεπόμενο ποσό (επιλογή “OUR”, “Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα”). Εξαιρούνται περιπτώσεις τραπεζών εξωτερικού, όταν δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, όπου και θα πρέπει να επιλέγεται επιμερισμός εξόδων (επιλογή “SHA”, “έξοδα επιμερίζονται.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ποσά της Ετήσιας Συνδρομής, της Εγγραφής και των παλαιότερων οφειλών στρογγυλοποιούνται στις παρακάτω τιμές Ευρώ:

Εγγραφή 40,00 Ευρώ
Ετήσια Συνδρομή (νέα μέλη και υφιστάμενα μέλη από το 2013 και μετά)20,00 Ευρώ
Οφειλές παλαιών ετών – υφιστάμενα μέλη μέχρι και το 201230,00 Ευρώ

Για να εγγραφείτε στο Σύλλογο, επισκεφθείτε τη σελίδα Εγγραφή στο ΣΕΣ.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican