Εγγραφή στο ΣΕΣ

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), θα χρειαστεί να καταθέσετε τα ακόλουθα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Καταστατικού του ΣΕΣ):

 1. την Αίτηση Εγγραφής Μέλους, συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και υπογεγραμμένη.
 2. το βιογραφικό σας σημείωμα.
 3. κατά περίπτωση:
   • αντίγραφο Διπλώματος Μηχανικού.
   • αντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε έναν ή περισσότερους τομείς του αντικειμένου του ΣΕΣ.
  1. ή
   • αντίγραφο Διπλώματος Μηχανικού.
   • δύο συστατικές επιστολές μελών του ΣΕΣ που βεβαιώνουν ότι έχω τουλάχιστον τριετή (κατά περίπτωση) επαγγελματική εμπειρία σε δύο τουλάχιστον τομείς του αντικειμένου του ΣΕΣ.
  2. ή
   • αντίγραφο τίτλου σπουδών άλλης Ανώτατης Σχολής.
   • αντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε έναν ή περισσότερους τομείς του αντικειμένου του ΣΕΣ δύο συστατικές επιστολές μελών του ΣΕΣ που βεβαιώνουν ότι έχω τουλάχιστον πενταετή (κατά περίπτωση) επαγγελματική εμπειρία σε δύο τουλάχιστον τομείς του αντικειμένου του ΣΕΣ.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για εγγραφή στο Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, να ΜΗΝ καταθέτουν το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής του πρώτου έτους, πριν αποφασίσει το ΔΣ του ΣΕΣ για την αποδοχή ή όχι της αίτησης του υποψήφιου μέλους και τον ειδοποιήσει μέσω της γραμματείας του Συλλόγου.

Πληροφορίες για τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής βρίσκονται στη σελίδα Ανανέωση Συνδρομής.

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και στείλτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της online φόρμας (μέγιστο συνολικό μέγεθος συνημμένων αρχείων 7 MB) ή κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία και στείλτε τα ταχυδρομικά.

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican