Δύο θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Απόφασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναζητά δύο Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες για εργασία σε Ερευνητικά Προγράμματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία. 

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 1 Δεκεμβρίου 2022

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican