Θέση εργασίας στην εταιρεία, ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων μεταφορών. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, λογισμικών μοντέλων (κατά προτίμηση VISUM/VISSIM), AutoCad και GIS. 

Πολιτικούς ή Τοπογράφους μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας ή/και σιδηροδρομικές μελέτες. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, AutoCad, ΟΔΟΣ. Eπιθυμητή η ευχέρεια στη χρήση CIVIL 3D.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p_dimopoulou@systema.com.gr.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican