Πρόσκληση μελών του ΣΕΣ, για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας για τη Β. Ελλάδα

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος να στείλετε απάντηση  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του Συλλόγου στο secretary@ses.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Θανάση Τσιάνο ( athantsianos@gmail.com | 697 242 2284 )  είτε με τον εκπρόσωπο του ΔΣ για τη Β. Ελλάδα, Κωνσταντίνο Βαβατσούλα  (kvavatso@gmail.com | 697 153 1685)  έως την Παρασκευή 12 Μαΐου.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican