Ομιλία του καθηγητή (ΔΠΘ) κ. Ι. Μουρμούρη με θέμα: “Υποδομές Μεταφορών & Ανάπτυξη – Προσδοκίες, Μύθοι και Πραγματικότητα”

Την Δευτέρα  19 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 9μ.μ. θα μιλήσει ο καθηγητής Ιωάννης ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα του είναι  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Προσδοκίες, Μύθοι και Πραγματικότητα.

Η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί κατάλληλη και αποτελεσματική υποδομή μεταφορών, και αυτό θεωρείται γενικά ως αξιωματική θέση. Είναι επίσης γενικά αποδεκτό, ότι υπάρχει για μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή σε ένα καθορισμένο στάδιο ανάπτυξης, ένα θεωρητικά βέλτιστο επίπεδο της υποδομής μεταφορών. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία γενική συμφωνία σχετικά με το είδος και το επίπεδο των υποδομών αυτών ούτε και προσδιορισμός του ποσοστού των επενδύσεών αυτών.

Πρόκειται για μια συμβολή στη διασαφήνιση ορισμένων θεμάτων των επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών και των επιπτώσεων των στην οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και ανταγωνισμό.

Την συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=NVnI8XUeoJ0

Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.omadaxorisonoma.eu

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican