ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός” –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Tο πρόγραμμα παρέχει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των συγκοινωνιακών έργων, την αλληλεπίδραση των μεταφορών με τον πολεοδομικό ιστό και τις χρήσεις γης και την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Αντικείμενα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη διαχείριση και λειτουργία των συγκοινωνιακών υποδομών, την ασφάλεια των μεταφορών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, τη βιωσιμότητα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, τη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μεταφορών.

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο πρόγραμμα είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.pmtsp-master.uth.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κ. Ισίδωρος Παππάς, τηλ. 24210-74455, e-mail: pmtsp-master@uth.gr).

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican