Προθεσμία εκπόνησης ΣΒΑΚ σε ΟΤΑ β’ βαθμού

Διευκρινιστική επιστολή εστάλη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς όλους τους αρμόδιους φορείς επισημαίνοντας ότι καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη εκπόνησης ΣΒΑΚ τόσο για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων όσο και για τις Περιφέρειες είναι η 17η Μαρτίου 2022.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican