Έκδοση Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού από το ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχωρά στην έκδοση διεθνούς επιστημονικού περιοδικού.

Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με τις υπ΄ αριθμ. Α14/Σ39/2021, Α16/Σ7/2022 ΚΑΙ Α41/Σ16/2022 Αποφάσεις της, προχώρησε στην έκδοση του Επιστημονικού Περιοδικού με τίτλο «Technical Annals» by Technical Chamber of Greece και με περιεχόμενο Advances in Engineering, στην αγγλική γλώσσα. Η διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού θα γίνεται ηλεκτρονικά και με ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) μέσω της υπηρεσίας e-Publishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το περιεχόμενο του Περιοδικού θα αφορά όλες τις Ειδικότητες των Μηχανικών:

1.     Civil Engineering

2.     Architect Engineering

3.     Mechanical Engineering

4.     Electrical & ComputerEngineering

5.     Rural and Surveying Engineering

6.     Chemical Engineering

7.     Mining and Metallurgical Engineering

8.     Naval Engineering

9.     Electronic Engineering

10.   Engineering of Urban Planning & Regional Development

11.   Environmental Engineering

12.   Engineering of Mineral Resources

13.   Engineering of Production & Management

Το link του περιοδικού είναι: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ta

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican