Επιστολή ΣΕΣ σε ΤΕΕ και ΥΠΕΝ για τις Αμοιβές Συγκοινωνιολόγων στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενημερώθηκε από μέλη του σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν στην συμμετοχή και στην αμοιβή τους στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Για το σκοπό αυτό αποστάλθηκε σχετική επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη (ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ) και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γεώργιο Στασινό (ΤΕΕ), καλώντας τους να παρέμβουν ώστε να διασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των συγκοινωνιολόγων στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχεδία (ΤΠΣ) και την απόδοση  των αμοιβών τους, όπως αυτές καθορίζονται ξεκάθαρα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 71715/2675/04-08-2021 Υπ. απόφαση «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016» (Β΄ 3572).

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή του ΣΕΣ και την απάντηση του Γ.Γ. του ΥΠΕΝ.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican