Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορευματικών Μεταφορών, Ε. Σακελλαρίου, συναντήθηκαν την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 με τον Γενικό Διευθυντή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Γεώργιο Μουτεβελή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς οι θέσεις που ανέπτυξαν οι επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου στις Σιδηροδρομικές και Εμπορευματικές μεταφορές, ενώ παράλληλα τονίστηκαν τα σημεία των προκλήσεων που αναδείχθηκαν, στα οποία η ΡΑΣ καλείται, φύση και θέση, να διαδραματίσει προεξέχων ρόλο. 

Αποφασίστηκε να ενταθεί η διάδραση και να αναπτυχθεί πλαίσιο διμερούς συνεργασίας του Συλλόγου με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων καθώς και να διερευνηθεί η ανάπτυξη ενός μνημονίου συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican