Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Π. Ευγενικός, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορευματικών Μεταφορών, Ε. Σακελλάριου και ο πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου συναντήθηκαν την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστο Βίνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι θέσεις που ανέπτυξαν οι επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου στις Σιδηροδρομικές και Εμπορευματικές μεταφορές με έμφαση στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο Εθνικό Πλαίσιο Δημοπράτησης σιδηροδρομικών έργων, στο ψηφιακό μητρώο σιδηροδρομικών σχηματισμών γραμμής, εξαρτημάτων, υλικών και τυπικών κατασκευών, καθώς και στον προγραμματισμό υλοποίησης βασικών αξόνων. Παράλληλα τέθηκαν τα έργα προτεραιότητας που θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα με γνώμονα την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεσιμότητα.

Ο κ. Βίνης αναφέρθηκε λεπτομερώς στα υπο εξέλιξη και προγραμματισμό έργα της ΕΡΓΟΣΕ σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και σε αλλαγές που έχουν συντελεστεί ή προετοιμάζονται και αφορούν σε θέματα λειτουργίας του φορέα.

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί ακόμα και σε πιο στενό πλαίσιο η συνεργασία του Συλλόγου με την ΕΡΓΟΣΕ και να διερευνηθεί η δημιουργία ομάδων εργασίας του ΣΕΣ και της ΕΡΓΟΣΕ για την υποστήριξη επιμέρους εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων που άπτονται του αντικειμένου του συγκοινωνιολόγου .

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican