Θέση εργασίας στο Florida Atlantic University

Το Freight Mobility Research Institute του Florida Atlantic University αναζητεί Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες για εργασία στις επιστημονικές περιοχές της έξυπνης κινητικότητας, των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican