Θέσεις εργασίας στο CIVINET Greece-Cyprus

Το CIVINET Greece-Cyprus ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και είναι ένα δίκτυο 122 Δήμων και 6 Περιφερειών για τη βιώσιμη κινητικότητα, ελληνόφωνο παράρτημα του CIVITAS, εθνικός πολλαπλασιαστής του ELTIS, μέλος του MaaS Alliance και της ECF. Βασική του αποστολή είναι η προώθηση των αρχών και των στόχων του CIVITAS σε τοπικό επίπεδο, όπως και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των επιτευγμάτων των ελληνικών και κυπριακών ΟΤΑ στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της πολύπλευρης αυτής δράσης του Δικτύου είναι επιθυμητή η κάλυψη παραπάνω από μίας θέσης εργασίας σε διαφορετικά αντικείμενα, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης, απομακρυσμένης ή δια ζώσης συνεργασίας. Οι θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν την καθημερινή, δια ζώσης, συνεργασία δύναται να καλυφθούν και από μόνιμους κατοίκους άλλων πόλεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Ελάχιστες απαιτήσεις για όλες τις θέσεις εργασίας 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Άνετη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 3. Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (word, excel, powerpoint)
 4. Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας
 5. 3 έτη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με τη θέση εργασίας

Πρόσθετα προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά

 1. Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση εργασίας
 3. Πτυχίο Proficiency στην αγγλική γλώσσα
 4. Γνώση εξειδικευμένου λογισμικού για χρήση σε μελέτες και έρευνες αντικειμένων συναφών με τη βιώσιμη κινητικότητα
 5. Εμπειρία εργασίας σε έγκριτο φορέα του εξωτερικού

Θέσεις εργασίας

 • Θέση Α: Υπεύθυνη-ος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων και σύνταξης σχετικών προτάσεων [1].
 • Θέση B: Υπεύθυνη-ος διαχείρισης δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υλοποίησης συνδρομητικών υπηρεσιών.

Όλες οι θέσεις συμβάλουν στον βαθμό που τους αναλογεί στην διοικητική υποστήριξη της εταιρείας και ιδιαίτερα των έργων στα οποία συμμετέχουν.

Δεδομένου ότι κάποιοι υποψήφιοι ενδέχεται να συνδυάζουν περισσότερες δεξιότητες και να καλύπτουν αντικείμενα από διαφορετικές θέσεις εργασίας, η υποβολή των βιογραφικών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας αυτοαξιολόγησης και συνεργασίας. Ανάλογα με τις αιτήσεις που θα κατατεθούν, οι θέσεις εργασίας ενδέχεται να αναδιαμορφωθούν.

Τα βιογραφικά πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Europass και να υποβληθούν με email στο civinet.hr@gmail.com μέχρι τις 30/12, με σαφή αναφορά στην θέση ή τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υποβάλλονται.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, 2107710979.

[1] Η θέση Α αφορά κατ’ αρχάς την συμμετοχή στο έργο SPINE, του Horizon Europe (CIVITAS & Mission project).

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican