Θέση εργασίας στην εταιρεία DENCO TRANSPORT ΕΠΕ

Η DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται για συνεργασία πλήρους απασχόλησης:

  • με Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα κυκλοφοριακών μελετών και μελετών αστικής κινητικότητας
  • με νέους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@denco-transport.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια επί των αιτήσεων.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican