Θέση Εργασίας στην εταιρεία ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

H ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδρύθηκε το 1998 στο Μαρούσι, Αττικής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των Κυκλοφοριακών Μελετών & Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και σε Μελέτες Οδοποιίας για σημαντικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρέχει δε, επί σειρά ετών Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Είναι μία δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, αναζητά να προσλάβει δύο (2) νέους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς που θα ενταχθούν στo δυναμικό της.

Αντικείμενο Ενασχόλησης:

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελετών (αναλόγως εμπειρίας):
  • Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων  & Ανάλυση Ικανότητας Κόμβων.
  • Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης της κυκλοφορίας (VISSIM, VISUM, SATURN).
  • Οδοποιίας (ΟΔΟΣ).
  • Σήμανσης (Ρυθμιστικής, Πληροφοριακής, Οριζόντιας, Εργοταξιακής).
  • Συστήματα Αναχαίτισης- Ασφάλισης.
 • Οργάνωση και εκτέλεση κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων πεδίου.

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, Μεταπτυχιακός τίτλος στον Συγκοινωνιακό Τομέα θα αξιολογηθεί έως επιπλέον προσόν.
 • Γνώση βασικών Συγκοινωνιακών Προγραμμάτων.
 • Καλή γνώση στην χρήση AutoCAD.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Συνέπεια, προσαρμοστικότητα και τήρηση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων.
 • Κατ’ ελάχιστον 3-ετής εμπειρία στο αντικείμενο (μερικό ή όλο.)

Παροχές Εταιρείας:

 • Ο μισθός είναι ανάλογος του επιπέδου εμπειρίας στους παραπάνω τομείς.
 • Δυνατότητα Ευέλικτης εργασίας.
 • Smartphone & Laptop.
 • Bonus ανάλογα απόδοσης.

Για να υποβάλετε αίτηση εργασίας στην ΔΙΑΒΑΣΗ Μελετητική, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@diavasiconsulting.com μέχρι τις 22/02/2024.  

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican