Θέση εργασίας στην εταιρεία DROMOS Consulting

Η DROMOS Consulting ενδιαφέρεται για συνεργάτη πλήρους απασχόλησης ειδικότητας  Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση μελετών οδοποιϊας και ευχέρεια στη χρήση λογισμικών AUTODAD και ΟΔΟΣ. 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση hr@dromosnet.com.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican