Θέση Εργασίας στην Frontier Innovations

Η Frontier Innovations αναζητά έναν Senior Transportation Researcher/Engineer.

Η εταιρεία συμμετέχει σε αρκετά ερευνητικά έργα mobility χρηματοδοτούμενα από την EC στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe [1] και [2] και η θέση αφορά κυρίως απασχόληση στα πλαίσια κάποιων από αυτά τα έργα.

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican