Θέση Εργασίας στην εταιρεία GATES Ltd

Η εταιρεία GATES Ltd αναζητά ένα (1) άτομο ειδικότητας Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Απαιτείται τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με κύριο επιστημονικό αντικείμενο μεταφορικά συστήματα και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3712317381/detail/ ή να επικοινωνήσετε μέσω email: info@gatesltd.gr

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican