Θέση Εργασίας στην εταιρεία ΜΣΜ Consulting

Η εταιρεία «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting», ζητεί να προσλάβει:

Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών.

Επικοινωνία / αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, τηλ: 210 3606752, mmat@otenet.gr ή info@msmconsulting.gr

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican