Θέση εργασίας Συγκοινωνιολόγου στο τμήμα Δημοσίων έργων στην Κύπρο

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου, έχει ανακοινώσει στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/6/2023 (σελ. 897-898, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/All/F228A35B278D62BDC22589D0001CD5BC?OpenDocument)

ότι έχει προκύψει ανάγκη για απασχόληση ενός Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Εκτελεστικού Μηχανικού με κατεύθυνση τη Συγκοινωνιολογία), για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Τα απαιτούμενα προσόντα και άλλα κριτήρια αξιολόγησης φαίνονται σε αυτή την προκήρυξη:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 7η Ιουλίου 2023. Σημειώνω ότι οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν με συστημένο ταχυδρομείο και στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία υποβολής τους λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα / έντυπο του Ταχυδρομείου στον φάκελο του αποστολέα.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican