Εταιρεία μικροπιστώσεων για δάνεια έως 25.000 ευρώ – ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions

Tο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), παρουσίασε το νέο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων, ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, που αποτελεί και τον πρώτο θεσμικό φορέα αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα, που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Την εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο του ΤΜΕΔΕ, τίμησαν με την παρουσία τους: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, η υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, η διευθύνουσα σύμβουλος της Αttica Bank, Ελένη Βρεττού, ο πρόεδρος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, Γιάννης Μαχίκας, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Νίκος Ανδρεδάκης, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκος Μήλης, ο Γ.Γ. του ΤΕΕ, Λευτέρης Πατάβρας, ο πρόεδρος της Profile Software, Χάρης Στασινόπουλος, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των Εργοληπτικών, Μελετητικών και Επιστημονικών Συλλόγων, όλου του Τεχνικού Κόσμου.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια επενδυτικού σκοπού, με μηδενικά έξοδα δανείου για τους νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες του Τεχνικού κόσμου. Για την πρώτη φάση της λειτουργίας του, το πελατολόγιο του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ. Συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank. Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, θυγατρική εταιρεία του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), παρέχει προσιτές και προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές λύσεις σε ιδιώτες και πολύ μικρές νομικές οντότητες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στη σελίδα του ΤΜΕΔΕ

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican