Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Μετά τη δημοσίευση της αρχικής πρότασης τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου (37ο Ηλεκτρονικό Μήνυμα, 24/2/2012) και τις απόψεις που εκφράστηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε την πρότασή του, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2012.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican