16ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Μεταφορές (THNS2023) με τίτλο “Resilient Transport for Livable City”, 13-16 Νοεμβρίου 2023

Τo Διεθνές Συμπόσιο 16th International Symposium of the Sustainable Development of Urban Transport System (THNS2023) με τίτλο “Resilient Transport for Livable City” θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στο Παρίσι και την Σαγκάη στις 13-16 Νοεμβρίου 2023 (online & onsite). To Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από το Κινέζικο Πανεπιστήμιο Tongji και την École des Ponts ParisTech με την υποστήριξη του Γαλλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Πολυτεχνικών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων από την Κίνα, την Γαλλία και την Ευρώπη. Στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Συμποσίου είναι προώθηση των επιστημονικού διαλόγου μεταξύ Ανατολής-Δύσης σε επίπεδο ερευνητικών αποτελεσμάτων, καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών στο τομέα του σχεδιασμού των μεταφορών. Συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και ειδικούς στους τομείς του συγκοινωνιακού και πολεοδομικού σχεδιασμού, των αστικών μεταφορών, των δημοσιών συγκοινωνιών, της αστικής διαχείρισης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Οι επιστημονικές ενότητες του Συμποσίου είναι οι ακόλουθες:

– Integration of Urban Planning and Transport

– 15-minute Neighbourhood

– Walking and Cycling Transport

– Telework, Transport and Household Relocation

– Transport for Inclusive Society

– Autonomous Driving and Future City

– Urban Logistic and Future City

– Resilient Transport for City in Hazards

– Transport Adaption for Special Events

– Transport Security, Safety and Public Health

– Gender Perspectives in Mobility and Transport 

– Green Transport and Logistics

  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων (300-500 λέξεις) επιστημονικών ανακοινώσεων στα Αγγλικά είναι η 31 Ιουλίου 2023 και
  • H εγγραφή στο Συμπόσιο είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμποσίου: https://thns.tongji.edu.cn/main.htm

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican