4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εμπορευματικών Μεταφορών και logistics «Προς ένα ‘ευφυές’ και διαλειτουργικό σύστημα Εμπορευματικών Μεταφορών και logistics», 13-14 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εμπορευματικών Μεταφορών και logistics που φέτος διοργανώνεται στην Ελλάδα είναι το 4ο κατά σειρά Συνέδριο του είδους του και έχει σαν ειδικότερο θέμα «Προς ένα ‘ευφυές’ και διαλειτουργικό σύστημα Εμπορευματικών Μεταφορών και logistics». Στόχος του Συνεδρίου είναι να καταδείξει τα οφέλη σε σχέση με τη μείωση κόστους, αξιοπιστία χρόνου, και ενεργειακή απόδοση των εμπορευματικών μεταφορών όταν χρησιμοποιούνται «ευφυή» συστήματα και διαλειτουργικές λύσεις, που έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια των πρωτοποριακών ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα αυτό. Πρόκειται για μια παρουσίαση και επίδειξη των τελευταίων επιτευγμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτόν, γι αυτό και η συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕ αλλά και πολλών Ευρωπαίων ειδικών αναμένεται να είναι μαζική.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.ecitl.eu/index.php

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου ECITL 2011Λήψη
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican