5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας»

Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσμοθετήθηκε το 2016 από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές.

Απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση.   Το Βραβείο  απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα  εκπονηθεί από φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων αποφοίτων των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Tο 2017, πρώτη χρονιά της θεσμοθέτησης του βραβείου, η καλύτερη εργασία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 Ευρώ, ενώ η δεύτερη και τρίτη έλαβαν έπαινο. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, βραβεύτηκαν και οι τρείς καλύτερες εργασίες με χρηματικό έπαθλο, ύψους 3.000, 2000 & 1000 Ευρώ (το 2018) , και 1.500, 1,000 & 500 Ευρώ (το 2019 και 2020).

Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής: “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  – City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα – προτάσεις υλοποίησης”

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican