Υπενθύμιση – Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών στο 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα: 15 Μαρτίου, 2013

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών στο 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα είναι η Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013.

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου, www.ictr.gr, ενότητα “Υποβολή εργασιών”, και η μορφή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες σύνταξης επιστημονικών εργασιών που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι στην εργασία θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε η θεματική ενότητα (Ενέργεια – Περιβάλλον – Οικονομία), στην οποία οι συγγραφείς θεωρούν ότι εντάσσεται η εργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: info@ictr.gr.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican