6ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας-CSUM2022: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων στο CSUM2022 έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Η υποβολή γίνεται μέσω του συνδέσμου: Online Submission System

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες στον σύνδεσμο: Key dates

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανησυχία λόγω του COVID-19, το CSUM2022 θα προσφέρει σε συνέδρους τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία και εξ’ αποστάσεως.

Για νεότερα όσον αφορά στην υποβολή των περιλήψεων και τις δραστηριότητες του Συνεδρίου, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://csum.civ.uth.gr

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican