7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενιαίο Σύστημα Έξυπνης Κάρτας Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) στο πλαίσιο του έργου ΑΤΤΑC ( Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για Προσβάσιμες πόλεις), του Διακρατικού Προγράμματος των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE – South East Europe), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρόχων ολοκληρωμένων συστημάτων Έξυπνων Καρτών, για ενδεχόμενη εισαγωγή ενός ενιαίου, πολυτροπικού συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου/ συλλογής κομίστρου βασισμένο σε έξυπνες κάρτες και δυνητικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμής πολλαπλών χρήσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican