8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Patras IQ), 25-26-27 Νοεμβρίου

Στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος της Έκθεσης είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών στο εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Στην έκθεση συμμετέχουν…

  • Επιχειρήσεις
  • Start-ups
  • Spin-offs
  • Εκπαιδευτικοί φορείς
  • Ερευνητικοί φορείς
  • Δημόσιοι φορείς
  • Ιδιωτικοί φορείς

Θεματικές περιοχές

• Μηχανική / Υλικά / Κατασκευές / Αρχιτεκτονική

• Ιατρική / Βιοτεχνολογία / Υγεία / Φάρμακα

• Πρωτογενής τομέας / Βιοοικονομία / Αγροδιατροφή Τρόφιμα

• Έξυπνες – Πράσινες μεταφορές / Εφοδιαστική Αλυσίδα

• ΤΠΕ / Διαδικτυακές εφαρμογές / Τεχνητή νοημοσύνη / Μικροτεχνολογία

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Εξοικονόμηση ενέργειας / Περιβάλλον / Κλίμα / Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Δημιουργική Βιομηχανία / Πολιτισμός / Τουρισμός / Αθλητισμός

• Υπηρεσίες / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση / ΜΜΕ

Περισσότερα για την Έκθεση, το Πρόγραμμα και την φόρμα Εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο: Patras IQ

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican