Ολοκλήρωση Εργασιών-Έργο Διακρατικής Συνεργασίας (INTERREG ADRION) ADRIPASS PLUS

H ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου ADRIPASS PLUS, στο οποίο συμμετείχε ως επικεφαλής των τεχνικών δραστηριοτήτων του έργου. Το πρόγραμμα ADRIPASS PLUS εκπονήθηκε το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2022 – Ιούνιος 2022.

Στο πλαίσιο του έργου ADRIPASS PLUS πραγματοποιήθηκαν δύο (2) Τεχνικές Συναντήσεις (Μάρτιος και Ιούνιος 2022) του Δικτύου Διεθνούς Συνεργασίας που είχε εγκαθιδρυθεί στο πλαίσιο του έργου ADRIPASS και στο οποίο συμμετέχουν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα από τις χώρες που εκπροσωπήθηκαν στο έργο (Σλοβενία, Σερβία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Ελλάδα, Αλβανία). Στις συναντήσεις αυτές διατυπώθηκαν προτάσεις και απόψεις αναφορικά με την επικαιροποίηση της διεθνούς Στρατηγικής για την ανάπτυξη των διατροπικών Μεταφορών, η οποία είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου ADRIPASS και έχει υιοθετηθεί από τους εταίρους  του έργου, τα Υπουργεία των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στο έργο ADRIPASS, καθώς και Διεθνείς Οργανισμούς. Η τελική έκδοση της επικαιροποιημένης διεθνούς Στρατηγικής για την ανάπτυξη των διατροπικών Μεταφορών θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών ζωής του έργου ADRIPASS PLUS υλοποιήθηκαν επιπρόσθετες εφαρμογές αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) στους λιμένες του Κόπερ (Σλοβενία) και Μπαρ (Μαυροβούνιο).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα παραδοτέα του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:

adripass.adrioninterreg.eu

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican