Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2023)

Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την επιτυχημένη δράση των προηγούμενων ΔΣ έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων του. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, στις 18:00 διαδικτυακά, αναρτάται το παρακάτω κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2022 – 2023.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican