Παρουσίαση του βιβλίου, “ΜΙΑ PERIPETEIA Ταξίδι στον Κόσμο”

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου “ΜΙΑ PERIPETEIA Ταξίδι στον Κόσμο“, του συναδέλφου και μέλους του Συλλόγου, Βασίλη Ευμολπίδη, με σκοπό να συμβάλλει στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το φιλανθρωπικό έργο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ).

Το βιβλίο θα διατίθεται προς 15Ευρώ (ή μεγαλύτερο ποσό) που θα αποτελούν μία δωρεά  στην ΟΙΟΜΚΩ για τους σκοπούς του Κοσμετείου Ιδρύματος.

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα (ΚΙ) δημιουργήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο Αττικής όπου, σε κτίριο που ανήγειρε το ζεύγος Κοσμέτου, στεγάζονται 60 άστεγοι Κωνσταντινουπολίτες. Τα έξοδα διαβίωσης, φαρμακευτικής/ιατρικής περίθαλψης και οι σχετικές κοινόχρηστες δαπάνες καλύπτονται από την ΟΙΟΜΚΩ και το ΚΙ μέσω δωρεών.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican