Θέση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού – Πανεπιστήμιο του Coventry

To Πανεπιστήμιο του Coventry προκήρυξε θέση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού με τίτλο Τransport project manager.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την θέση εργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.coventry.ac.uk/Global/Job%20Descriptions/CUEL000044%20-%20JD%20Business%20Delivery%20Manager%20EU%20Projects.pdf

Περισσότερες πληροφορίες: e.anoyrkati@coventry.ac.uk

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican