Συναντήσεις ΣΕΣ με Δημάρχους Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου συναντήθηκε την Πέμπτη 12 Αυγούστου με τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ι. Σέγκο και την Παρασκευή 13 Αυγούστου με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Α. Ζερβό στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της εξωστρέφειας του ΣΕΣ με φορείς της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε θέματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια) τόσο Πανελλαδικά όσο και σε επίπεδο Δήμων καθώς και ζητήματα οδικής ασφάλειας και ήπιων μορφών μετακίνησης που αποτελούν προτεραιότητα για τους ανωτέρω Δήμους.

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η στενή επαφή του Συλλόγου τόσο με το Δήμο Χερσονήσου όσο και με το Δήμο Αγίου Νικολάου ενώ αντίστοιχες συναντήσεις θα επιδιώξει ο ΣΕΣ και με άλλους Δήμους. 

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican